Hur du kan ansöka om turkiskt medlemskap

Buying_guide_-_Turkish_citizenship_1.jpg

Turkiskt medborgarskap

Proceduren för att få ett turkiskt medborgarskap

Flera utlänningar ansöker om att få ett turkiskt medborgarskap varje år. Detta är en kort summering på vad du behöver uppfylla för att kunna ansöka om turkiskt medborgarskap.

1 - Turkiskt medborgarskap från födseln

Barnet blir automatiskt turkisk medborgare om en av föräldrarna är turkisk medborgare.

2 - Turkiskt medborgarskap för vuxna

a) Genom ansökan

Den ansökande måste:

 • vara myndig och kunna agera lagligt
 • måste ha haft ett sammanhängande uppehållstillstånd på minst fem år och får inte ha lämnat Turkiet mer än sex månader under denna period.
 • inte ha några sjukdomar som är ett hot mot folkhälsan
 • ha grundläggande kunskaper i turkiska
 • visa hur de försörjer sig i Turkiet
 • inte vara belastade i brottsregistret

Om den ansökande kan påvisa sig värdefull för det turkiska samhället och/eller dess kultur, kan chanserna för att få ett turkiskt medborgarskap öka.

b) Genom giftemål

Detta är troligen det enklaste sättet att få ett turkiskt medborgarskap. De regler som måste uppfyllas är:

 • den sökande måste varit gift med en turkisk medborgare i minst tre år.
 • paret måste bo tillsammans på samma adress
 • den sökande utgör inget hot mot landet eller dess innevånare
 • den sökande måste vara accepterad av sin turkiska mans/makas familj.

c) Genom inventering

Enligt den nya lagen som trädde i kraft 31/12/17 så kan utlänningar för turkiskt medborgarskap genom att investera i Turkiet om något av följande krav uppfylls:

 • den sökande köper en fastighet i Turkiet för minst 1 miljon USD
 • den sökande investerar minst 2 miljoner USD i ett turkiskt företag
 • den sökande anställer minst 100 personer i Turkiet
 • den sökande sätter in minst 3 miljoner USD i en turkisk bank
 • den sökande investerar minst 3 miljoner i turkiska obligationer

För att få ett turkiskt medborgarskap får investeringen inte förändras på minst tre år.

d) Återfå förlorat medborgarskap

Den som har förlorat sitt turkiska medborgarskap kan ansökan om detta igen efter att ha bott minst tre år i Turkiet.